Ứng dụng di động

Khắc phục sự cố nhận thông báo

Thiết bị của bạn không hiển thị các thông báo một cách chính xác? Chúng tôi đề nghị bạn thực hiện các hướng dẫn dưới đây dành cho đúng loại thiết bị của bạn (điện thoại di động hay tablet). Vấn đề của bạn có thể được giải quyết chỉ trong vòng một phút!