Guayaquil City v Aucas tổng hợp trận đấu, thống kê, thống kê cầu thủ (1. 10. 2023)

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo