Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Điều khoản Sử dụng
 1. Điều khoản mở đầu

  1. Phân định các bên hợp đồng. Các điều kiện sử dụng trang web (sau đây viết tắt là "Điều kiện thương mại") điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên giữa công ty Livesport s.r.o., công ty trách nhiệm hữu hạn, văn phòng đăng ký tại Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Cộng hòa Séc, mã doanh nghiệp: 274 33 722, được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại được lưu giữ tại Tòa án thành phố ở Praha, số hồ sơ C113331 (sau đây viết tắt là "Nhà điều hành", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi", v.v.) và cá nhân thứ ba (sau đây viết tắt là "người sử dụng", "khách hàng", "của khách hàng", v.v.) khi sử dụng trang web của chúng tôi (sau đây viết tắt là "trang web").

  2. Điều kiện sử dụng trang web. Nếu khách hàng là người chưa đăng ký sử dụng trang web, thì chỉ áp dụng với khách hàng đó các quy định về bản chất và việc sử dụng trang web theo Điều 1, 2 và 10 của điều kiện thương mại. Đối với người sử dụng đã đăng ký, sẽ áp dụng tất cả điều kiện thương mại và chúng tôi khuyên khách hàng nên tự tìm hiểu các điều kiện đó, đặc biệt là các quy định tại các Điều từ 3 đến 12 của điều kiện thương mại trong hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký giữa những người sử dụng có đăng ký và công ty chúng tôi.

 2. Nội dung trang web

  1. Bản chất của dịch vụ. Trang web chứa thông tin cập nhật về các sự kiện thể thao, đặc biệt là kết quả thể thao được hiển thị theo thời gian thi đấu thực tế, kết quả cuối cùng, xổ số, lịch thi đấu và các số liệu thống kê thể thao khác và nội dung các cuộc thi đấu thể thao. Kết quả và thông tin thống kê khác được hiển thị trên trang web dựa trên thông tin được cung cấp bởi các nguồn độc lập khác (từ bên thứ ba), việc thu thập thông tin của chúng tôi hoặc từ các ứng dụng chính thức khác. Mặc dù chúng tôi hết sức nỗ lực để thường xuyên cập nhật nội dung và kiểm tra kết quả cũng như thông tin khác hiển thị trên trang web, nhưng chúng tôi không thể cam kết hứa hẹn hay đảm bảo về nội dung trên trang web và chúng tôi khuyên khách hàng nên so sánh kỹ lưỡng thông tin thu thập được trên trang web với thông tin chính gốc và các nguồn khác. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng và tin tưởng vào kết quả cũng như thông tin khác được đăng tải trên trang web. Tùy thuộc vào địa phương, ngôn ngữ hoặc các hoàn cảnh khác ảnh hưởng đến thị trường mục tiêu và đối tượng của trang web, cũng có thể xuất hiện tin tức thể thao truy cập trên trang web với nội dung do chúng tôi hoặc bên thứ ba đăng tải.

  2. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web. Chúng tôi vận hành trang web và đồng thời cung cấp tất cả thông báo cũng như thông tin được lưu trữ và đămg tải trên trang web theo khả năng trách nhiệm cao nhất có thể từ phía chúng tôi một cách công bằng và theo cách thức được mô tả trong bản điều kiện thương mại. Tuy nhiên, việc khách hàng truy cập trang web, sử dụng trang web, tải xuống bất kỳ phần mềm nào từ trang web và sử dụng bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên trang web là hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn, quyết định, tự chịu rủi ro của khách hàng và khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Khách hàng không được sử dụng trang web cho mục đích thương mại.

  3. Đăng ký và nội dung phải trả phí. Để có thể cập nhật một số phần hoặc chức năng của trang web, chúng tôi yêu cầu khách hàng phải đăng ký (Điều 3 của điều kiện thương mại). Việc đăng ký có thể yêu cầu khách hàng phải đạt đến độ tuổi nhất định. Nếu không đăng ký, khách hàng có thể không xem được tất cả nội dung và chức năng của trang web có thể bị hạn chế. Ngoài ra, tính khả dụng của một số tính năng hoặc nội dung của trang web có thể phải trả phí.

  4. Nội dung thông tin của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các ứng dụng hoặc nguồn thông tin bên ngoài có thể truy cập được từ trang web của chúng tôi. Tất cả nội dung thông tin của bên thứ ba có thể truy cập từ trang web không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và chúng tôi không biên tập hoặc tải nội dung đó lên máy chủ nơi lưu trữ nội dung đó. Nội dung thông tin của bên thứ ba thường được đánh dấu bằng logo, ​​biểu tượng hoặc nhận dạng tương ứng khác của bên thứ ba. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung đó, tính khả dụng hoặc thông tin trong nội dung đó.

  5. Hiển thị quảng cáo. Khách hàng đồng ý là quảng cáo, kể cả quảng cáo từ bên thứ ba, có thể được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

  6. Mối liên quan với việc đánh bạc. Việc sử dụng trang web hoàn toàn do khách hàng tự chịu rủi ro. Trang web không phải là một ứng dụng đánh bạc hay ứng dụng vận hành trò chơi đánh bạc. Chúng tôi không vận hành các trò chơi hoặc trò đánh bạc, do đó chúng tôi không tiếp nhận hoặc kiểm soát tiền bạc hoặc các khoản tài chính khác của khách hàng và chúng tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc đánh bạc. Tỷ lệ cá cược hiển thị trên trang web chỉ được đăng tải cho mục đích thông tin. Không có bất kỳ thông báo hoặc thông tin nào được công bố trên trang web nhằm khuyến nghị tham gia đánh bạc hoặc đặt cược, cũng như không cung cấp tư vấn về pháp lý, thuế hoặc các thông tin tương tự khác liên quan đến cá cược hoặc đánh bạc.

  7. Luật địa phương. Chúng tôi khuyên khách hàng nên tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khách hàng tạm trú hoặc thường trú, dù khách hàng là công dân của quốc gia đó hoặc chỉ là nơi khách hàng đang sinh sống.

  8. Quyền sử dụng nội dung trang web. Các văn bản, hình ảnh, đồ họa và các yếu tố khác có trên trang web có thể được bảo vệ bản quyền tưng phần riêng lẻ và/hoặc tổng thể (sau đây viết chung là "tác phẩm của tác giả"). Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với chúng tôi, việc sử dụng được phép các tác phẩm của tác giả chỉ có thể được thực hiện trong phạm vi và cách thức được điều chỉnh bởi qui định pháp lý liên quan. Đặc biệt, không được phép sử dụng các tác phẩm có bản quyền dưới hình thức nhân bản (sao chép) nhằm mục đích đạt được lợi ích kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng như sử dụng chúng dưới hình thức truyền bá, cho mượn, trưng bày hoặc tuyên truyền tác phẩm đến công chúng (bao gồm cả công bố cho công chúng qua Internet) nếu không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi.

  9. Bảo vệ dữ liệu. Nội dung của dữ liệu trên trang web (sau đây viết tắt là "nội dung dữ liệu") được bảo vệ bởi quyền đặc biệt của người thiết lập dữ liệu. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với chúng tôi, người sử dụng chỉ có thể được phép sử dụng nội dung dữ liệu trong phạm vi và cách thức được điều chỉnh bởi qui định pháp lý liên quan. Đặc biệt nếu không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi, khách hàng không được phép khai thác (sao chép) hoặc sử dụng (công bố) nội dung của dữ liệu hoặc các phần quan trọng về mặt định tính hoặc định lượng của nội dung dữ liệu đó.

  10. Can thiệp trái phép. Khách hàng không được sử dụng các cơ chế, công cụ, phần mềm hoặc quy trình có thể gây tác động tiêu cực đến vận hành của thiết bị của chúng tôi, gây ảnh hưởng tính bảo mật của internet hoặc những người sử dụng internet khác. Khách hàng không được tạo gánh nặng cho máy chủ vận hành trang web của chúng tôi, bằng các lệnh yêu cầu tự động, khách hàng cũng không được làm việc đó kể cả với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Khách hàng không được sửa đổi, tháo gỡ, đảo ngược hoặc sử dụng kỹ thuật đảo ngược trang web theo bất kỳ cách nào, trừ khi có quy định pháp lý liên quan khác. Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi, khách hàng không được phép sử dụng nội dung của trang web dưới hình thức nhúng, tổng hợp, lược bỏ hoặc tái tạo, trừ khi có quy định pháp lý liên quan khác.

  11. Hậu quả của việc vi phạm bản quyền. Việc khách hàng can thiệp vào quyền được bảo vệ bản quyền, thương hiệu hoặc việc can thiệp của khách hàng vào quyền đặc biệt của người sáng lập dữ liệu có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự.

 3. Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ

  1. Đưa đơn xin ký hợp đồng. Bạn có thể đưa ra đề xuất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bằng cách nhấp vào nút "Tiếp tục với E-mail", điền và gửi dữ liệu vào biểu mẫu đăng ký trên trang web (sau đây viết tắt là „Đơn xin đăng ký"). Khách hàng đảm bảo là thông tin cung cấp trong đơn đăng ký là chính xác cho mục đích của điều kiện thương mại.

  2. Tiếp nhận đơn xin đăng ký. Sau khi nhận được đơn xin đăng ký, chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ hòm thư điện tử như được nêu trong đơn xin đăng ký (sau đây viết tắt là "địa chỉ người sử dụng") những thông tin cần thiết để kích hoạt tài khoản người sử dụng hoặc cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ ( sau đây viết tắt là "chấp nhận"). Sau khi người sử dụng nhận được xác nhận chấp nhận từ phía chúng tôi, hợp đồng cung cấp dịch vụ coi như được ký kết.

  3. Sử dụng đăng ký của bên thứ ba. Nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ đăng ký hiện có với bên thứ ba (ví dụ: đăng ký trong mạng xã hội), khách hàng có thể gửi cho chúng tôi đề nghị ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bằng cách nhấp vào nút thích hợp có logo, thương hiệu hoặc tên dịch vụ của bên thứ ba. Sau khi nhận được đơn xin ký hợp đồng cung cấp dịch vụ như được nêu trong câu trước, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ sử dụng trang web. Qua việc cho phép sử dụng dịch vụ coi như hợp đồng cung cấp dịch vụ đã được ký kết.

  4. Đồng ý cung cấp dịch vụ sử dụng trang web. Khách hàng đồng ý là chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ sử dụng trang web theo hợp đồng cung cấp dịch vụ ngay sau khi ký kết hợp đồng, ngay cả khi chưa hết thời hạn pháp lý rút khỏi hợp đồng cung cấp dịch vụ.

  5. Chi phí cho phương tiện thông tin liên lạc. Khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, khách hàng đồng ý với việc sử dụng các phương tiện liên lạc từ xa. Khách hàng tự chịu chi phí trong việc sử dụng các phương tiện liên lạc từ xa liên quan đến việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ (ví dụ: chi phí kết nối internet) và các chi phí cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông không làm thay đổi giá thành cơ bản.

 4. Nội dung hợp đồng dịch vụ

  1. Mục tiêu của hợp đồng. Trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua trang web, bao gồm nội dung và chức năng, tính khả dụng của dịch vụ trên trang web với điều kiện phải đăng ký. Ngoài ra, tính khả dụng của một số tính năng hoặc nội dung có thể phải trả phí, chỉ được phép truy cập từ độ tuổi nhất định, thực hiện được khi có kết nối internet ổn định hoặc thiết bị của khách hàng có phiên bản hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ.

  2. Nội dung hợp đồng. Điều kiện thương mại là một phần không thể tách rời của hợp đồng cung cấp dịch vụ.

  3. Ngôn ngữ của hợp đồng. Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết bằng tiếng Việt.

 5. Tài khoản người sử dụng

  1. Bảo vệ tài khoản. Truy cập vào tài khoản của người sử dụng được bảo mật bằng tên người sử dụng và mật khẩu. Khách hàng đồng ý là thông tin đăng nhập của khách hàng cũng có thể được sử dụng để đăng nhập vào các nền tảng khác do chúng tôi điều hành hoặc đơn vị khác kết nối với chúng tôi. Khách hàng có nghĩa vụ giữ bí mật về thông tin cần thiết để truy cập tài khoản của mình và khách hàng ý thức được là chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không tuân thủ qui định đó.

  2. Bảo lưu quyền hạn. Chúng tôi có thể không cho phép khách hàng sử dụng tài khoản của mình, nhất là nếu khách hàng vi phạm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cung cấp dịch vụ (bao gồm cả điều kiện thương mại).

 6. Điều kiện cung cấp dịch vụ

  1. Không thể cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ nếu bị cản trở từ phía khách hàng hoặc từ phía những cá nhân khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ trong trường hợp mất điện, mất mạng internet, hoặc sự cố khác do bên thứ ba gây ra hay do hoàn cảnh bất khả kháng.

  2. Dịch vụ ngừng hoạt động. Có thể xảy ra tình trạng mất tín hiệu, hạn chế tạm thời, gián đoạn hoặc giảm chất lượng dịch vụ khi cung cấp dịch vụ. Thông tin do khách hàng lưu trữ trong phạm vi dịch vụ có thể không nhất thiết được chúng tôi lưu giữ, thông tin có thể bị hỏng hoặc bị giảm giá trị.

  3. Hạn chế chất lượng dịch vụ. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các điều sau đây: (i) bất kỳ sự cố nào của các chương trình máy tính liên quan đến trang web, (ii) lỗi hoặc vi-rút dẫn đến mất dữ liệu, (iii) bất kỳ hư hỏng nào khác đối với thiết bị máy tính, điện thoại di động của khách hàng hoặc thiết bị di động hay phần mềm, (iv) lỗi (bao gồm lỗi trong đầu vào, dữ liệu hoặc kết quả được hiển thị) và (v) mọi động thái của khách hàng để sử dụng trang web bằng các phương pháp, phương tiện hoặc cách thức không theo chỉ dẫn của chúng tôi. Chúng tôi có quyền đình chỉ, sửa đổi, xóa bỏ hoặc bổ sung trang web theo quyết định riêng của chúng tôi và trong phạm vi luật pháp cho phép, đồng thời chúng tôi cũng có quyền đình chỉ việc sử dụng trang web của khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các biện pháp đó.

  4. Sai sót. Khách hàng cam kết thông báo cho chúng tôi về bất kỳ lỗi nào trong tài khoản sử dụng của mình trên trang web hoặc sai sót trong bất kỳ thông tin nào hiển thị trên trang web (nhất là sai sót trong tính toán, thông tin sơ suất, lệ phí, hoa hồng, tiền thưởng, khoản thanh toán hoặc chuyển đổi tiền tệ không chính xác).

  5. Hạn chế trách nhiệm. Cả chúng tôi (bao gồm cả cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của công ty) cũng như các cá nhân hợp tác với công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những sai sót trong hợp đồng (bao gồm cả lỗi do sơ suất) hoặc vì những lý do khác, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, do hoàn cảnh ngoại lệ, do bị trừng phạt hoặc theo khuôn mẫu nào, đặc biệt, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với tổn thất dữ liệu, lợi nhuận, doanh thu, thương mại, cơ hội, uy tín, danh tiếng hay gián đoạn vận hành cũng như bất kỳ tổn thất nào khác mà chúng tôi không thể lường trước và phát sinh từ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc từ việc khách hàng sử dụng trang web.

  6. Đền bù. Thông tin trên trang web được cung cấp nguyên trạng và khách hàng đồng ý cho phép chúng tôi miễn mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến trang web và thông tin đăng tải trên trang web. Bất kể quy định tại Điều 6.6 của điều kiện thương mại, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được giới hạn ở mức tối đa thwo các quy định pháp lý hiện hành.

 7. Sử dụng dịch vụ

  1. Cá nhân hóa nội dung. Khách hàng có quyền điều chỉnh nội dung dịch vụ theo nhu cầu của riêng mình, nhưng luôn chỉ trong phạm vi tùy chọn cài đặt do dịch vụ cung cấp.

  2. Quảng cáo không được phép. Vì lý do bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin và an ninh mạng và để ngăn chặn gian lận, nghiêm cấm công bố bất kỳ thông tin nào trên trang web hoặc liên hệ với khách hàng của chúng tôi với mục đích cung cấp hoặc quảng bá bất kỳ ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

  3. Nguyên tắc chống gian lận và quấy rối. Chúng tôi áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi gian lận và không phù hợp trên trang web. Theo nhận định riêng của mình, nếu chúng tôi thấy khách hàng có ý định lừa gạt chúng tôi và/hoặc khách hàng khác của trang web theo bất kỳ hình thức nào thì chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản người sử dụng của khách hàng đó hoặc cấm khách hàng đó truy cập trang web trong một thời gian nhất định hoặc vô thời hạn. Khi thực hiện một biện pháp đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong phạm vi cho phép của các quy định pháp luật hiện hành.

 8. Quyền và nghĩa vụ khác của các bên hợp đồng

  1. Giải quyết khiếu nại. Chúng tôi xử lý khiếu nại của người sử dụng thông qua địa chỉ điện tử được nêu trong phần địa chỉ liên hệ (Điều 12.6). Chúng tôi sẽ gửi thông tin về việc xử lý khiếu nại của khách hàng đến địa chỉ email của người sử dụng.

  2. Giải quyết tranh chấp người sử dụng ngoài tòa án. Khách hàng có thể liên lạc cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết không qua tòa án những tranh chấp của người sử dụng từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tại https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 . Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến tại địa chỉ internet http://ec.europa.eu/consumers/odr có thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa chúng tôi và khách hàng phát sinh từ hợp đồng cung cấp dịch vụ.

  3. Địa chỉ tiếp khách hàng. Địa chỉ liên hệ theo qui định tại Sắc lệnh của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (EU) số 524/2013 ngày 21.5.2013 về giải quyết tranh chấp của người sử dụng trực tuyến cũng như sửa đổi sắc lệnh (EC) số 2006/2004 và Nghị định 2009/22/EC ( Sắc lệnh về giải quyết trực tuyến tranh chấp của người sử dụng) có thể truy cập tại https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Phép kinh doanh. Chúng tôi được phép kinh doanh trên cơ sở giấy phép kinh doanh của Cộng hòa Séc. Việc kiểm soát các hoạt động của chúng tôi được thực hiện bởi cơ quan giám sát có thẩm quyền của Cộng hòa Séc trong phạm vi thẩm quyền của mình. Việc giám sát trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi cơ quan giám sát tại quốc gia thành viên EU, thường là nơi khách hàng có thường trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

  5. Xử lý sai sót. Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm của chúng tôi đối với sai sót trong dịch vụ được điều chỉnh bởi các quy định pháp lý chung có liên quan. Khách hàng có thể áp dụng quyền yêu cầu trách nhiệm từ phía chúng tôi đối với các sai sót trong dịch vụ theo địa chỉ văn phòng trụ sở đăng ký của công ty hoặc qua e-mail trong phần địa chỉ liên hệ (Điều 12.6).

  6. Thông tin liên lạc giữa các bên hợp đồng. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các thư từ về thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ phải được gửi cho bên hợp đồng thứ hai dưới dạng văn bản qua thư điện tử. Thư từ cũng sẽ được gửi cho khách hàng qua e-mail đến địa chỉ của người sử dụng.

 9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

  1. Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thông tin của mình theo qui định tại Điều 13 của Sắc lệnh của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu số 2016/679 về bảo vệ cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc phát tán tự do những dữ liệu đó và về việc hủy bỏ của Nghị định số 95/46/EC ("Sắc lệnh GDPR") thông qua tài liệu đặc biệt mang nội dung thông tin về xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây viết tắt là "Thông báo về bảo vệ dữ liệu cá nhân").

  2. Điều kiện thương mại này cần được đọc và giải thích cùng với Thông báo về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của công ty chúng tôi, có thể truy cập tại đây.

 10. Cookies

  1. Công cụ cho phép lưu trữ các tệp cookie. Cùng với sự đồng ý của khách hàng và đáp ứng các nghĩa vụ thông tin liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web diễn ra thông qua một hệ thống đặc biệt do bên thứ ba cung cấp.

 11. Thời hạn hợp đồng dịch vụ

  1. Rút khỏi hợp đồng. Nếu không phải là trường hợp không thể rút khỏi hợp đồng, khách hàng, với tư cách là người sử dụng, có quyền rút khỏi hợp đồng cung cấp dịch vụ trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Để rút khỏi hợp đồng, khách hàng có thể sử dụng biểu mẫu có sẵn của chúng tôi.

  2. Hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng cung cấp dịch vụ có hiệu lực sau khi ký kết. Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết vô thời hạn.

  3. Chấm dứt hợp đồng. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách hủy tài khoản người sử dụng của mình. Khách hàng cũng có thể chấm dứt hợp đồng dịch vụ bằng cách yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng theo GDPR.

  4. Hủy hợp đồng từ phía chúng tôi. Trong trường hợp khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng cung cấp dịch vụ (kể cả điều kiện thương mại) hoặc từ các quy định pháp lý ràng buộc chung hoặc trong một số trường hợp khác, chúng tôi có thể hủy hợp đồng cung cấp dịch vụ. Việc hủy hợp đồng cung cấp dịch vụ theo điều khoản này có hiệu lực kể từ thời điểm thông bảo hủy hợp đồng được gửi cho khách hàng qua thư điện tử đến địa chỉ của người sử dụng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt kể từ ngày việc hủy hợp đồng có hiệu lực.

 12. Điều khoản cuối cùng

  1. Áp dụng luật pháp. Mối quan hệ hợp đồng trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ được điều chỉnh theo luật pháp của Cộng hòa Séc. Việc áp dụng luật pháp theo câu trước, không có nghĩa khách hàng bị tước quyền được bảo vệ bởi các quy định của hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo không được sai phạm và trong trường hợp không áp dụng luật pháp tự chọn, thì sẽ áp dụng quy định tại Điều 6 khoản 1 Sắc lệnh của Nghị viện và của Hội đồng Châu Âu (EC) số 593/2008 ngày 17.6.2008 về luật điều chỉnh nghĩa vụ hợp đồng (Rôma I).

  2. Tòa án có thẩm quyền phán xét. Chúng tôi đã thống nhất về thẩm quyền và quyền tài phán của các tòa án Cộng hòa Séc.

  3. Đơn phương thay đổi điều kiện thương mại. Chúng tôi có thể đơn phương thay đổi điều kiện thương mại trong phạm vi pháp luật cho phép, khi chúng tôi cho rằng những thay đổi này dựa trên lý do chính đáng và hợp lý. Khách hàng sẽ được thông báo về những thay đổi đối của điều kiện thương mại bằng e-mail đến địa chỉ của người sử dụng hoặc qua hộp thoại trên trang web. Điều kiện thương mại được sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày được nêu trong thông báo gửi cho khách hàng, tức là thông e-mail đến địa chỉ của người sử dụng hoặc thông qua hộp thoại trên trang web, nhưng hiệu lực không sớm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày khách hàng được thông báo về sự thay đổi. Khách hàng có thể từ chối việc thay đổi điều kiện thương mại trước khi chúng có hiệu lực và trong trường hợp đó sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ. Điều này không ảnh hưởng đến các quy định tại Điều 12.4 về điều kiện thương mại.

  4. Đồng ý thay đổi điều kiện thương mại. Khách hàng có thể xác nhận (đồng ý) với việc thay đổi điều kiện thương mại mà không ảnh hưởng đến Điều 12.3. của điều kiện thương mại. Trên cơ sở đồng ý rõ ràng của khách hàng với phiên bản mới của điều kiện thương mại, phiên bản mới sẽ trở thành một phần không thể thiếu của hợp đồng cung cấp dịch vụ kể từ ngày có quyết định. Khách hàng có thể xác nhận sự đồng ý rõ ràng thông qua hộp thoại trên trang web hoặc theo cách phù hợp khác.

  5. Khả năng tiếp cận hợp đồng. Chúng tôi lưu trữ hợp đồng cung cấp dịch vụ, bao gồm cả điều kiện thương mại, ở dạng điện tử, nhưng hợp đồng đó không thể truy cập công khai.

  6. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi như sau: địa chỉ bưu điện Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Cộng hòa Séc, địa chỉ hòm thư điện tử info@livesport.eu.

  7. Chuyển nhượng hợp đồng. Khách hàng đồng ý là chúng tôi có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tại Praha ngày 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Phụ lục số 1 Điều kiện thương mại – Biểu mẫu rút khỏi hợp đồng dành cho người sử dụng

Bạn hãy điền vào biểu mẫu này và gửi lại cho chúng tôi theo thời hạn luật định trong trường hợp bạn muốn rút khỏ hợp đồng.

Gửi cho (người vận hành):

Livesport s.r.o.

trụ sở tại Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Cộng hòa Séc

mã doanh nghiệp: 274 33 722

nay tôi xin rút khỏi hợp đồng cung cấp dịch vụ từ ngày:
Tên và họ của khách hàng:
Địa chỉ cư trú:
Địa chỉ email đăng ký:
Ngày:
Chữ ký khách hàng: (nếu biểu mẫu này được gửi dưới dạng văn bản)