Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Chính sách bảo mật

Thông tin giới thiệu

Công ty Livesport s.r.o. ("chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc „cho chúng tôi“) tôn trọng quyền riêng tư của người dùng ("khách hàng" hoặc "của khách hàng"). Những thông tin này về việc xử lý dữ liệu cá nhân ("Thông tin") giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, cung cấp và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến trang web dành cho thiết bị di động của chúng tôi ở bất kỳ phiên bản ngôn ngữ hoặc bản địa hóa nào (sau đây viết tắt là "trang web"). Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng liên quan đến việc khách hàng sử dụng trang web, đăng ký trên trang web, liên quan đến tiếp thị trực tiếp

và liên quan đến việc lưu trữ các tệp cookie HTTP trên thiết bị của khách hàng.

 1. THÔNG TIN NHẬN DẠNG VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI

  1. Chúng tôi, với tư cách là bên quản trị dữ liệu cá nhân của khách hàng, Livesport s.r.o., công ty trách nhiệm hữu hạn, văn phòng đăng ký tại Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Cộng hòa Séc, mã doanh nghiệp: 274 33 722, được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại được lưu giữ tại Tòa án thành phố ở Praha, số hồ sơ C113331.

  2. Thông tin liên hệ của chúng như sau: địa chỉ bưu điện Livesport s.r.o., công ty trách nhiệm hữu hạn, văn phòng đăng ký tại Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Cộng hòa Séc, địa chỉ e-mail privacy@livesport.eu.

  3. Chúng tôi không chỉ định đơn vị bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 2. VIỆC XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ ĐĂNG KÝ CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Xử lý thông số kỹ thuật khi sử dụng trang web. Nếu khách hàng sử dụng trang web, chúng tôi sẽ xử lý các trình tự sau đây liên quan đến việc khách hàng sử dụng trang web cho các mục đích B và C (địa chỉ IP, Geo IP, dữ liệu về hệ điều hành và phần cứng thiết bị của khách hàng, cài đặt trang web của người dùng), được lấy tự động khi sử dụng trang web và dữ liệu về độ tuổi, nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin đó.

  2. Xử lý thông số kỹ thuật trong quá trình đăng ký và đăng nhập. Nếu khách hàng tạo tài khoản trong khi sử dụng trang web hoặc đăng nhập vào trang web bằng tài khoản đã tạo trước đó từ các nền tảng hoặc sản phẩm khác của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử lý thêm dữ liệu cá nhân của khách hàng trong khi sử dụng trang web cho các mục đích A, B và C dưới đây, chẳng hạn như

   1. Thông tin liên hệ, kể cả email, mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi khi khách hàng thiết lập tài khoản của mình;

   2. Thông tin về tuổi, nếu nó được yêu cầu để đăng ký hoặc sau khi đăng nhập;

   3. Mã số định dạng theo bút danh để giám sát hoạt động của trang web và báo lỗi kỹ thuật, các mã số định dạng theo bút danh khác mà chúng tôi đã triển khai để bảo vệ khách hàng và trong trường hợp khách hàng đã quyết định đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web thông qua tài khoản hiện có của mình với bên thứ ba (ví dụ: Facebook, Gmail, Apple), chúng tôi cũng sẽ xử lý tên, ảnh của khách hàng và mã số định dạng theo bút danh do bên thứ ba được ủy quyền đó tạo ra và cung cấp để đăng nhập;

  3. Mục đích xử lý dữ liệu. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trong phạm vi cần thiết cho những mục đích sau đây:

 • Mục đích A: Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng là để thực hiện hợp đồng giữa khách hàng và chúng tôi hoặc để cho phép chúng tôi thực hiện các thủ tục trước khi ký kết hợp đồng liên quan đến đăng ký hoặc đăng nhập của khách hàng trên trang web

 • Mục đích B: Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân nêu trên của khách hàng là để đảm bảo hoạt động kỹ thuật của trang web, tức là hoạt động đúng cách và không gặp sự cố của trang web và loại bỏ các lỗi kỹ thuật liên quan và tối ưu hóa hoạt động về sau (ngăn ngừa lỗi trong tương lai) của trang web.

Chúng tôi đã tiến hành đánh giá là liệu có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích này hay không và chúng tôi cũng đã thực hiện kiểm tra tính tương xứng cần thiết, nhằm đánh giá lợi ích của việc bảo vệ quyền của khách hàng và lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi đã đi đến kết luận cho rằng xét về thực tế là chúng tôi có trong tay hầu hết dữ liệu cá nhân được xử lý dành cho các mục đích khác, rằng chúng tôi sử dụng mã số định dạng theo bút danh, rằng việc loại bỏ các lỗi cũng là vì lợi ích của người dùng trang web, rằng việc tối ưu hóa tiếp theo của trang web là vì lợi ích của tất cả người dùng trang web, đối với chúng tôi có vẻ như lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của khách hàng về bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng chiếm ưu thế hơn so với lợi ích hợp pháp nêu trên của chúng tôi.

 • Mục đích C: Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng là để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đặc biệt là trong các lĩnh vực quy định về thuế, kế toán và quảng cáo.

  1. Cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu các nhân đối với từng mục đích là như sau:

   1. Đối với mục đích A, việc xử lý đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa khách hàng và chúng tôi hoặc để chúng tôi thực hiện các thủ tục trước khi ký kết hợp đồng đó theo ý nghĩa của Điều 6 khoản 1 điểm b) Sắc lệnh số 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu (EU) từ ngày 27.4.2016 về bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, về việc di chuyển tự do của những dữ liệu này và về việc bãi bỏ Nghị định số 95 /46/EC (Sắc lệnh chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân) (sau đây viết tắt là "Sắc lệnh").

   2. Đối với mục đích B, lợi ích hợp pháp của chúng tôi dựa theo Điều 6 khoản 1 điểm f) của Sắc lệnh trong việc đảm bảo vận hành kỹ thuật trang web.

   3. Đối với mục đích C, việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý dựa theo Điều 6 khoản 1 điểm c) của Sắc lệnh.

  2. Thời gian lưu giữ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được xử lý

 • đối với mục đích A trong thời gian ba (3) năm kể từ khi hợp đồng của khách hàng kết thúc;

 • đối với mục đích B trong suốt thời hạn của hợp đồng nếu khách hàng đã tạo tài khoản với chúng tôi hoặc trong thời gian 1 tháng kể từ khi sử dụng trang web nếu khách hàng chưa tạo tài khoản; và

 • đối với mục đích C trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý theo các quy định pháp luật ràng buộc chung liên quan.

  1. Những đối tượng nhận dữ liệu khác. Các đơn vị bảo đảm các hoạt động kỹ thuật cho chúng tôi, bao gồm cả những cá nhân cung cấp cho chúng tôi dịch vụ lưu trữ và dịch vụ phát triển phần mềm và các công ty khác trong nhóm chúng tôi ("nhóm chúng tôi") có thể là những đơn vị tiếp theo nhận dữ liệu cá nhân của khách hàng. Nếu có quy định pháp lý ràng buộc chung, những đơn vị khác nhận dữ liệu cá nhân của khách hàng cũng có thể là các cơ quan công quyền có thẩm quyền nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các quy định pháp lý ràng buộc chung.

  2. Quyền của khách hàng. Theo các điều kiện nêu ra trong Sắc lệnh và tùy thuộc vào các mục đích đã nêu, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng, quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng hay hạn chế xử lý dữ liệu đó và quyền chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng chứng thực danh tính của mình trước khi chúng tôi tuân thủ yêu cầu đó.

   1. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã hoặc đang có thể bị vi phạm theo qui định của Sắc lệnh, ngoài những biện pháp khác, khách hàng có quyền đưa đơn khiếu nại tới cơ quan giám sát, đặc biệt là tới cơ quan giám sát ở quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nơi khách hàng thường trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra việc vi phạm Sắc lệnh.

   2. Bất cứ khi nào khách hàng cũng có quyền kiến nghị phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình đối với mục đích B. Nếu khách hàng kiến nghị phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích B, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, trừ khi điều đó chứng minh được các lý do chính đáng và nghiêm trọng đối với việc xử lý dữ liệu, vượt xa lợi ích hoặc các quyền và tự do của khách hàng, hoặc nếu dữ liệu đó là cần thiết để xác định, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền lợi pháp lý của chúng tôi.

   3. Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng là yêu cầu cần thiết đối với mục đích A, tức là để ký kết và thực hiện hợp đồng và nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng, hợp đồng sẽ không thể được ký kết hoặc thực hiện và điều này có thể ngăn cản khách hàng sử dụng một số tính năng và giao dịch mua hàng nhất định trong phạm vi của trang web chỉ dành cho người dùng đã đăng ký. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích C là yêu cầu pháp lý liên quan đến việc khách hàng có thể mua hàng trên trang web.

 1. XỬ LÝ DỮ LIỆU LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN TIẾP THỊ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

  1. Thông số kỹ thuật về việc xử lý dữ liệu. Nếu khách hàng tạo tài khoản trong phạm vi của trang web hoặc đăng nhập vào trang web bằng tài khoản đã tạo trước đó từ các nền tảng hoặc sản phẩm khác của chúng tôi, thì theo các quy định pháp lý ràng buộc chung, chúng tôi có thể gửi cho khách hàng các thông tin thương mại (các dịch vụ hay sản phẩm tiếp thị) liên quan đến những dịch vụ tương tự của chính chúng tôi và vì mục đích này, chúng tôi sẽ xử lý:

   1. Thông tin liên hệ, bao gồm cả e-mail, mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi khi khách hàng tạo tài khoản của mình;

   2. Mã số định dạng theo bút danh mà chúng tôi đã triển khai để bảo vệ khách hàng và trong trường hợp khách hàng đã quyết định đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web thông qua tài khoản hiện có của mình với bên thứ ba (ví dụ: Facebook, Gmail, Apple), chúng tôi cũng sẽ xử lý mã số định dạng theo bút danh do bên thứ ba được ủy quyền đó ghi nhận và cung cấp để đăng nhập;

Việc xử lý dữ liệu cá nhân này không dựa trên sự đồng ý của khách hàng, tuy nhiên bất cứ khi nào khách hàng cũng có quyền kiến nghị phản đối việc xử lý dữ liệu đó.

 1. Mục đích xử lý dữ liệu. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng là gửi các thông thương mại cho khách hàng với tư cách là khách hàng của chúng tôi theo các quy định pháp lý ràng buộc chung.

 2. Cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng là việc xử lý này cần thiết cho các mục đích liên quan đến lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo ý nghĩa của Điều 6 khoản 1 điểm f) của Sắc lệnh.

 3. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi dựa trên thực tế bạn là khách hàng (người dùng) của chúng tôi và khi thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã đưa ra cho khách hàng khả năng lựa chọn rõ ràng, rành mạch, miễn phí và đơn giản để từ chối việc sử dụng các số liệu liên hệ điện tử của khách hàng trong việc gửi các thông tin thương mại.

  1. Khi gửi các thông tin thương mại, chúng tôi tiến hành theo các quy định pháp lý ràng buộc chung.

  2. Tại điểm 47 trong phần mở đầu của Sắc lệnh, ngoài những điều khác có nêu rõ là "việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp có thể được coi là quá trình xử lý được thực hiện vì lý do của lợi ích hợp pháp".

  3. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá là liệu có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích gửi các thông tin thương mại hay không và chúng tôi cũng đã thực hiện kiểm tra tính tương xứng cần thiết để đánh giá lợi ích của việc bảo vệ quyền của khách hàng và lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi đã đi đến kết luận là, liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết trước đó được đặt ra bởi các quy định pháp lý ràng buộc chung đối với việc gửi các tin nhắn thương mại và cũng xét đến thực tế là bất cứ khi nào khách hàng cũng có thể từ chối việc gửi tiếp các tin nhắn thương mại, điều đó không cho chúng tôi thấy rằng lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của khách hàng về bảo vệ dữ liệu cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện chiếm ưu thế hơn so với lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc gửi các thông tin thương mại.

  4. Theo quan điểm trên và trên thực tế là khách hàng có thể mong đợi một cách hợp lý rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được xử lý cho mục đích gửi các thông tin thương mại, chúng tôi cho rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng nhằm mục đích gửi các thông tin thương mại.

 4. Thời gian lưu giữ. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi xử lý trong khoảng thời gian ba (3) năm kể từ khi hợp đồng của khách hàng kết thúc, tuy nhiên lâu nhất là cho đến khi khách hàng bày tỏ sự phản đối hoặc đưa ra yêu cầu khác tương tự đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích gửi thông tin thương mại từ phía chúng tôi, bao gồm cả việc thực hiện quyền xóa dữ liệu cá nhân.

 5. Những đối tượng nhận dữ liệu khác. Các đơn vị bảo đảm cho chúng tôi các dịch vụ tiếp thị theo chỉ thị của chúng tôi, những đơn vị đảm bảo hoạt động của trang web hoặc trang web của chúng tôi (những đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân) và các công ty khác trong nhóm chúng tôi là những đối tượng tiếp theo nhận dữ liệu cá nhân của khách hàng.

 6. Quyền của khách hàng. Theo các điều kiện nêu ra trong Sắc lệnh, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng, quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc hạn chế xử lý chúng.

  1. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã hoặc đang có thể bị vi phạm theo qui định của Sắc lệnh, ngoài những biện pháp khác, khách hàng có quyền đưa đơn khiếu nại tới cơ quan giám sát, đặc biệt là tới cơ quan giám sát ở quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nơi khách hàng thường trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm Sắc lệnh.

  2. Bất cứ khi nào khách hàng cũng có quyền kiến nghị phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị, bao gồm cả việc lập hồ sơ dữ liệu, nếu việc lập hồ sơ dữ liệu liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp đó. Nếu khách hàng kiến nghị phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ không còn được xử lý cho các mục đích đó nữa.

 1. XỬ LÝ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP THỊ TRỰC TIẾP (VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG)

  1. Thông số kỹ thuật về việc xử lý dữ liệu. Với sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý các dữ liệu sau

   1. Thông tin liên hệ của khách hàng, bao gồm cả e-mail, mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi khi khách hàng tạo tài khoản của mình;

   2. Thông tin của khách hàng về tuổi, nếu khách hàng đã cung cấp thông tin đó cho chúng tôi;

   3. Mã số định dạng theo bút danh mà chúng tôi đã triển khai để bảo vệ khách hàng và trong trường hợp khách hàng đã quyết định đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web thông qua tài khoản hiện có của mình với bên thứ ba (ví dụ: Facebook, Gmail, Apple), chúng tôi cũng sẽ xử lý mã số định dạng theo bút danh do bên thứ ba được ủy quyền đó tạo ra và cung cấp để đăng nhập;

   4. Những dữ liệu về việc khách hàng sử dụng trang web (ví dụ: địa chỉ IP và Geo IP) và dữ liệu nhận dạng về thiết bị của khách hàng (ví dụ: UUID/UDID), được tự động thu thập thông qua việc khách hàng sử dụng trang web;

Với mục đích gửi thông tin thương mại (các sản phẩm hoặc dịch vụ tiếp thị) quảng cáo cho chúng tôi, nhóm chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc với mục đích thực hiện các hoạt động tiếp thị khác đối với khách hàng, bao gồm cả việc lập hồ sơ tiếp thị của khách hàng và cá nhân hóa tiếp theo của quảng cáo được hiển thị. Việc xử lý dữ liệu cá nhân này dựa trên sự đồng ý rõ ràng của khách hàng, trong đó khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

 1. Mục đích xử lý dữ liệu. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng là để gửi các thông tin thương mại và thực hiện các hoạt động tiếp thị khác đối với khách hàng, bao gồm hồ sơ tiếp thị của khách.

 2. Cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân là sự đồng ý của khách hàng mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi theo ý nghĩa của Điều 6 khoản 1 điểm a) của Sắc lệnh.

 3. Thời gian lưu giữ. Chúng tôi sẽ xử lý (lưu trữ) dữ liệu cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian bốn (4) năm kể từ khi nhận được sự đồng ý của khách hàng đối với việc xử lý, trong đó quá trình xử lý sẽ bị chấm dứt nếu khách hàng rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích này.

 4. Những đối tượng nhận dữ liệu khác. Các đơn vị bảo đảm dịch vụ tiếp thị và quảng cáo cho chúng tôi, trước hết là các chủ thể được liệt kê ở đây, cũng như những đơn vị đảm bảo hoạt động của trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng di động và các công ty khác trong nhóm chúng tôi (những đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân), cũng như các công ty phổ biến nhất của mạng xã hội, ví dụ: Facebook, Twitter, LinkedIn (với tư cách là quản trị viên hoặc quản trị viên chung tùy theo trường hợp cụ thể) là những đối tượng tiếp theo nhận dữ liệu cá nhân của khách hàng.

 5. Quyền của khách hàng. Theo các điều kiện nêu ra trong Sắc lệnh, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng, quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc hạn chế xử lý và quyền chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng.

  1. Bất cứ khi nào khách hàng cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trước khi rút lại sự đồng ý đó. Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách nhấp vào liên kết siêu văn bản được cung cấp trong mỗi thông tin thương mại mà chúng tôi gửi cho khách hàng, thông qua nút tương ứng trong trang web hoặc bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ email liên hệ của chúng tôi (xem Điều 1.2 của Thông tin này).

  2. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã hoặc đang có thể bị vi phạm theo qui định của Sắc lệnh, ngoài những biện pháp khác, khách hàng có quyền đưa đơn khiếu nại tới cơ quan giám sát, đặc biệt là tới cơ quan giám sát ở quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nơi khách hàng thường trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm Sắc lệnh.

  3. Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng không phải là yêu cầu pháp lý hay hợp đồng, đây cũng không phải là yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

 1. XỬ LÝ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẶT CÁC TỆP COOKIE http VÀO THIẾT BỊ CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Thông số kỹ thuật về việc xử lý dữ liệu. Thông qua thanh công cụ cookie nằm trên trang web (sau đây viết tắt là „thanh công cụ“) khách hàng có thể đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng liên quan đến việc lưu trữ các tệp cookie http trên thiết bị của khách hàng.

  2. Mục đích xử lý dữ liệu. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân khác nhau tùy thuộc vào bản chất của cookie được lưu trữ, đồng thời khách hàng sẽ được thông tin chi tiết hơn qua thanh công cụ hoặc trong tài liệu do chúng tôi ấn hành.

  3. Cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân là sự đồng ý của khách hàng mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi theo ý nghĩa của Điều 6 khoản 1 điểm a) của Sắc lệnh.

  4. Thời gian lưu giữ. Thông tin về thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân liên quan đến việc lưu trữ từng cookie riêng lẻ tùy thuộc vào bản chất của các cookie được lưu trữ, đồng thời khách hàng sẽ được thông tin chi tiết hơn qua thanh công cụ hoặc trong tài liệu do chúng tôi ấn hành.

  5. Những đối tượng nhận dữ liệu khác. Phạm trù đối tượng nhận dữ liệu cá nhân khác nhau tùy thuộc vào bản chất của cookie được lưu trữ, đồng thời khách hàng sẽ được thông tin chi tiết hơn qua thanh công cụ hoặc trong tài liệu do chúng tôi ấn hành .

  6. Quyền của khách hàng. Theo các điều kiện nêu ra trong Sắc lệnh, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng, quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc hạn chế xử lý và quyền chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng.

   1. Bất cứ khi nào khách hàng cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trước khi rút lại sự đồng ý đó. Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình thông qua trang web.

   2. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình đã hoặc đang có thể bị vi phạm theo qui định của Sắc lệnh, ngoài những biện pháp khác, khách hàng có quyền đưa đơn khiếu nại tới cơ quan giám sát, đặc biệt là tới cơ quan giám sát ở quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nơi khách hàng thường trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm Sắc lệnh.

   3. Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng không phải là yêu cầu pháp lý hay hợp đồng, đây cũng không phải là yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

 2. BẢO MẬT CÁC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và thực tế theo các quy định pháp lý ràng buộc chung.

 3. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

  1. Ra quyết định tự động. Chúng tôi không tiến hành đưa ra quyết định tự động mang tính cá nhân theo ý nghĩa của Điều 22 của Sắc lệnh.

  2. Hoạt động của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của các bên thứ ba mà khách hàng tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm cho họ và chúng tôi không có quyền chỉ đạo hoặc kiểm soát việc gửi thông tin mời chào các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba. Nếu khách hàng không còn muốn nhận thư từ, e-mail hoặc các thông tin liên lạc khác từ bên thứ ba, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên thứ ba đó.

 4. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NGOÀI LIÊN MINH CHÂU ÂU

  1. Chúng tôi không có ý định chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng đến một quốc gia thứ ba (một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu) hoặc một tổ chức quốc tế, tuy nhiên một số đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như những đơn vị nhận dữ liệu cá nhân khác được đề cập ở trên, có thể có trụ sở tại các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ bên ngoài Liên minh Châu Âu. Trong trường hợp như vậy, theo ý nghĩa của Sắc lệnh, "dữ liệu của khách hàng có thể được chuyển sang nước thứ ba (đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu)", bao gồm cả các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu cho đến nay vẫn chưa quyết định bảo vệ đầy đủ giống như luật của Liên minh Châu Âu. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng được xử lý và bảo vệ theo cả các điều kiện tiêu chuẩn của chúng tôi về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như thông qua các biện pháp bảo đảm thích hợp được liệt kê tại Điều 46 của Sắc lệnh và ví dụ có thể truy cập tại đây.

 5. THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG

  1. Chúng tôi sẽ lưu ý khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong Thông tin này.

  2. Chúng tôi khuyên khách hàng thường xuyên xuyên kiểm tra lại Thông tin này để được thông báo về các quyền của mình.

Tại Praha ngày 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.