Monica - Brazil / Madrid C.

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Monica
Hậu vệ (Madrid C. Nữ)
Tuổi:
Các trận đấu gần nhất

Sự nghiệp

Mùa giải
Đội
Giải đấu
A
2023/2024
2
0
0
0
0
2022/2023
27
2
1
3
0
2021/2022
30
1
0
2
0
2020/2021
31
5
0
4
1
2018
17
0
-
2
0
2017
20
0
-
0
0
2016/2017
9
1
-
0
0
Tổng số
154
10
1
13
1
Mùa giải
Đội
Giải đấu
A
Tổng số
5
0
0
0
0

Chuyển nhượng

Ngày
Từ
Loại
Đến
Phí
01.01.2019
Chuyển nhượng
Chuyển nhượng
18.02.2018
Kết thúc cho mượn
Kết thúc cho mượn
07.11.2017
Cho mượn
Cho mượn
01.01.2016
Chuyển nhượng
Chuyển nhượng
31.01.2017
Kết thúc cho mượn
Kết thúc cho mượn
01.01.2016
Cho mượn
Cho mượn
01.01.2015
Chuyển nhượng
Chuyển nhượng
31.12.2013
Chuyển nhượng
Chuyển nhượng
01.07.2013
Chuyển nhượng
Chuyển nhượng
CHÚ Ý: Các dữ liệu lịch sử có thể chưa đầy đủ, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu của chúng tôi.