Điều khoản Sử dụng & Chính sách Riêng tư

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Các Điều khoản Sử dụng Tổng quát
Điều khoản sử dụng
Những Điều khoản Sử dụng này (sau đây sẽ đưọc viết tắt là‘ĐKSD’) thiết lập và quy định về mối quan hệ giữa ‘Nhà cung cấp’ (sẽ được định nghĩa dưới đây) và tất cả các bên truy cập vào Trang Web và/hoặc Ứng dụng (sẽ được định nghĩa dưới đây) và sử dụng các tính năng và nội dung của chúng dưới mọi hình thức (sau đây sẽ được gọi là ‘Khách’).
Nhà cung cấp và Khách sẽ được gọi chung là ‘Các bên’.
Khái quát
Việc sử dụng bất kỳ một hoặc tất cả tính năng và dịch vụ được cung cấp bởi Nhà cung cấp trên trang web Flashscore.vn và những ứng dụng di động của nó (sau đây sẽ được gọi chung là 'Ứng dụng') và những thông tin, nội dung và liên kết có tại đây, là chủ thể của bản ĐKSD sẽ được trình bày bên dưới. Trừ khi Nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản sự thỏa thuận khác, bản ĐKSD này sẽ quy định toàn bộ mối quan hệ giữa Nhà cung cấp và Khách trong việc họ sử dụng Ứng dụng, bao gồm bất kỳ một hoặc tất cả chức năng mà Ứng dụng cung cấp.
Khách có trách nhiệm đọc kỹ và hiểu bản ĐKSD này trước khi sử dụng Ứng dụng. Một Khách đã mở Ứng dụng được xem như là đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi bản ĐKSD này, mà không cần bất kỳ hành động nào khác.
Nhà cung cấp vì vậy bảo lưu quyền tạm dừng, thêm, kết thúc, sửa đổi và/hoặc bổ sung những ĐKSD này bất kỳ khi nào cần thiết.
Nhà cung cấp khuyến nghị Khách nên thường xuyên đọc kỹ nội dung của những trang này. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, Khách đồng ý bị ràng buộc bởi bản ĐKSD, cũng như những sửa đổi của nó về sau, dù cho Khách trong thực tế có biết về những sửa đổi này hay không.
Nhà cung cấp không có trách nhiệm kiểm tra liệu tất cả Khách sử dụng Ứng dụng theo đúng những quy định mới nhất của ĐKSD. Phiên bản có hiệu lực của ĐKSD là phiên bản được đăng tải trên Ứng dụng.
Ứng dụng chỉ được phép sử dụng cho những mục đích hợp pháp. Việc sử dụng Ứng dụng cho việc truyền tải, phát tán, xuất bản hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Ứng dụng mà vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định hiện hành nào hoặc xâm phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào đều bị nghiêm cấm. Điều này bao hàm (nhưng không giới hạn) việc sử dụng Ứng dụng hoặc việc truyền tải, phát tán, xuất bản hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Ứng dụng vì một lý do hoặc cho một mục đích mà nó vi phạm quyền bản quyền, quyền thương hiệu, bí mật thương mại hoặc những quyền sở hữu trí tuệ khác, có tính khiêu dâm hoặc có thể gây hại cho người vị thành niên hoặc tạo thành một hành vi phạm pháp hoặc quấy rồi, có tính bôi nhọ hoặc làm mất danh dự người khác, vi phạm quyền riêng tư hoặc những điều luật bảo vệ dữ liệu, để lừa đảo hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào về quản lý ngoại hối hoặc quản lý cờ bạc.
Trong trường sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng Ứng dụng, Nhà cung cấp bảo lưu quyền đóng hoặc khóa không cho Khách sử dụng Ứng dụng và đóng bất kỳ tài khoản nào đã đăng ký dưới tên của Khách. Nhà cung cấp giữ quyền khiếu kiện Khách và ở một mức độ tùy ý.
Dịch vụ
Ứng dụng cung cấp một trang web tương tác và các ứng dụng/tính năng dành cho di động chứa thông tin thể thao trực tiếp trong các sự kiện thể thao, tỉ số thể thao theo thời gian thực, kết quả chung cuộc, lịch thi đấu, đội hình và các số liệu thống kê thể thao. Các kết quả, và những thông tin thống kê khác có trên Ứng dụng phản ánh thông tin được cung cấp bởi các nguồn độc lập khác (từ các bên thứ ba) hoặc bởi kết quả lao động nội bộ hoặc bởi nhiều Ứng dụng chính thức khác. Mặc dù Nhà cung cấp nỗ lực để cập nhật nội dung và kết quả các trận đấu hoặc những thông tin khác hiển thị trên Ứng dụng một cách thường xuyên, chúng tôi khuyến nghị nên kiểm tra lại những thông tin lấy trên Ứng dụng với các nguồn khác. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với việc Khách sử dụng các kết quả và thông tin khác có trên Ứng dụng.
Trang web và Ứng dụng của bên thứ Ba
Khách công nhận rằng bất kỳ sự liên hệ nào được tạo ra với bên thứ ba sau khi xem Ứng dụng, dù có chủ ý hay không, và bất kỳ hệ quả nào nảy sinh, là hoàn toàn độc lập đối với Nhà cung cấp và Nhà cung cấp dù thế nào cũng không có trách nhiệm đối với bất kỳ thỏa thuận hoặc kỳ vọng và những hệ quả khác nảy sinh như một nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của sự liên hệ này.
Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào nảy sinh giữa Khách và một bên thứ ba như thế sẽ không liên quan đến Nhà cung cấp.
Các bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào quảng cáo trên Ứng dụng không có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Khách hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác mà Khách có thể đã cung cấp cho Nhà cung cấp.
Nội dung Âm thanh / Hình ảnh
Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung của các Ứng dụng bên ngoài mà chúng có thể được xem từ Ứng dụng. Tất cả nội dung video được tìm thấy trong Ứng dụng không được lưu trữ trên các máy chủ của Nhà cung cấp cũng như không được tạo ra hoặc tải lên máy chủ lưu trữ bởi Nhà cung cấp.
Tài khoản không hoạt động
Nếu Khách đã tạo một tài khoản trên Ứng dụng nhưng không truy cập vào nó trong 60 ngày, Nhà cung cấp bảo lưu quyền đóng tài khoản đó với hiệu lực ngay lập tức và không cần phải thông báo trước.
Tài sản Trí tuệ
Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Nhà cung cấp, Khách không được quyền sao chép, chỉnh sửa, làm xáo trộn, phân phối, truyền tải, hiển thị, tái sử dụng, chuyển giao, đăng lên, tải xuống hoặc bằng cách khác sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng dụng.
Flashscore là một thương hiệu của Liversport s.r.o.. Việc sử dụng thương hiệu này và những nhận dạng có liên quan đều bị cấm và mọi quyền đều được bảo lưu.
Bất kỳ sự vi phạm nào đối với những điều khoản kể trên có thể tương đương với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện áp dụng trong Liên minh châu Âu và các luật hiện hành khác. Nhà cung cấp và bất kỳ bên nào khác được ủy quyền đại diện bảo lưu quyền tìm kiếm các thiệt hại trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép đối với bất kỳ bên nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào sự vi phạm này.
Xác định mối quan hệ
Các ĐKSD này không có ý định tạo ra bất kỳ sự hợp tác, đại lý hoặc liên doanh nào giữa Nhà cung cấp và Khách.
Vi phạm Điều khoản Sử dụng
Nếu Khách không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong bản ĐKSD này hoặc nếu Nhà cung cấp có lý do để nghi ngờ rằng Khách dù trực tiếp hay gián tiếp không tuân theo bất kỳ một điều khoản nào trong ĐKSD, Nhà cung cấp bảo lưu quyền, và tất cả biện pháp phòng vệ tức thời, và ở mức độ theo chủ ý cá nhân của Nhà cung cấp, đóng hoặc chặn Khách khỏi Ứng dụng và đóng bất kỳ tài khoản nào đã đăng ký bằng tên của Khách và có liên quan, và giữ quyền khởi kiện Khách ở một mức độ tùy theo chủ ý của Nhà cung cấp.
Tuân thủ pháp luật
Tất cả Khách được khuyến nghị phải tuân thủ pháp luật hiện hành tại nơi ở và/hoặc nơi cư trú và/hoặc nơi họ đang hiện diện. Nhà cung cấp không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ hành động nào của bất kỳ nhà chức trách nào đối với bất kỳ Khách nào có liên quan đến việc Khách sử dụng Ứng dụng.
Luật & Tòa án và/hoặc cộng đồng
Những ĐKSD này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật của quốc gia Malta mà không gây ra xung đột về các nguyên tắc luật pháp. Các bên đệ trình lên tòa án có thẩm quyền của quốc gia Malta để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ bản ĐKSD này. Những ĐKSD này sẽ không bị quản lý bởi Công ước của Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, việc áp dụng Công ước đó bị tuyệt đối loại trừ.
Đề mục
Các đề mục có mục đích làm tăng sự rõ ràng và giúp cho việc đọc bản ĐKSD này được thuận tiện hơn. Chúng không nhằm mục đích giải nghĩa cho phần nội dung nằm ở đoạn văn bản tiếp sau mỗi đề mục. Các đề mục không nhằm mục đích ràng buộc Nhà cung cấp theo bất kỳ cách hiểu nào.
Sự bỏ qua
Bất kỳ sự bỏ qua nào của Nhà cung cấp đối với bất kỳ sự vi phạm nào của bất kỳ Khách nào với bất kỳ quy định nào của bản ĐKSD này sẽ không được xem như là một sự bỏ qua của bất kỳ một vi phạm hệ quả nào với quy định đó hoặc các quy định khác trong bản ĐKSD.
Từ chối
Bảo đảm và Đại diện
Tại đây nhà cung cấp khẳng định rằng họ không đại diện, cam kết hay bảo đảm (một cách trực tiếp hay hàm ẩn) rằng nội dung của Ứng dụng là chính xác và/hoặc phù hợp cho bất kỳ một mục đích riêng lẻ nào ngoài những đảm bảo không thể bị chối bỏ theo pháp luật hiện đang điều chỉnh bản ĐKSD này.
Khách hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi sử dụng Ứng dụng. Ứng dụng không phải là một Ứng dụng cá cược hoặc cờ bạc. Nhà cung cấp Ứng dụng không cung cấp dịch vụ cá cược hay cờ bạc, vì vậy Nhà cung cấp không giữ hay quản lý nguồn vốn của người chơi và không liên quan đến bất kỳ một giao dịch cá cược nào. Tỷ lệ cược được hiển thị trên Ứng dụng là một phần của các thông tin và chức năng của Ứng dụng.
Nhà cung cấp không đảm bảo rằng bất kỳ chức năng nào được cung cấp bởi Ứng dụng đều được ủy quyền, và việc vận hành sẽ hoàn toàn làm hài lòng Khách, rằng nó hoàn toàn bảo mật và không có lỗi, rằng nó được cập nhật thường xuyên, rằng bất kỳ lỗi phần mềm nào đều được sửa thường xuyên, rằng nó không bị gián đoạn, rằng Ứng dụng không có virus hay lỗi kỹ thuật, hoặc rằng chúng hoạt động liên tục, rằng chúng đầy đủ, rằng thông tin và các chức năng có trên đó là đáng tin cậy, hoặc tất cả các thông tin khác được lấy và các chức năng được sử dụng trên Ứng dụng là đầy đủ và đáng tin cậy. Những người chọn truy cập Ứng dụng làm như vậy theo lựa chọn của họ và họ chịu trách nhiệm tuân theo luật pháp địa phương, nếu và đến mức độ luật pháp địa phương được áp dụng.
Ứng dụng có thể chứa các liên kết và chỉ dẫn đến các trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung của bên thứ ba. Những trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung này sẽ là chủ thể của những điều khoản và quy định khác, thường được chứa trong những trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung đó. Chúng được cung cấp nhằm tăng sự thuận lợi và vì sự quan tâm của Khách và không bao hàm trách nhiệm, cũng không phải là sự xác nhận của Nhà cung cấp đối với những thông tin có trên các trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung này. Nhà cung cấp không đảm bảo, một cách trực tiếp hoặc hàm ý, đối với độ chính xác, sự hiện diện của nội dung hoặc thông tin, văn bản hay đồ họa không phải trong miền của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp chưa kiểm tra bất kỳ phần mềm nào đang hiện diện trên các trang web/ứng dụng khác và không đại diện cho chất lượng, độ an toàn, độ tin cậy hoặc độ phù hợp của các phần mềm như vậy.
Tổn thất hoặc Thiệt hại
Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, mà Khách hoặc một bên thứ ba nào đó có thể chịu như một hệ quả của việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại gây ra bởi tổn thất thương mại, tổn thất quyền lợi, tổn thất thu nhập kỳ vọng, tiền thắng cược hoặc các lợi nhuận khác, sự gián đoạn kinh doanh, tổn thất thông tin thương mại, hoặc bất kỳ loại hình tiền phạt nào và/hoặc các tổn thất kéo theo.
Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho tiền thắng hoặc thua tại các trang web/ứng dụng của bên thứ ba do việc sử dụng thông tin hiển thị trên Ứng dụng.
Theo nghĩa không gây ra giới hạn đối với sự tổng quát của hai điều khoản trước, không trách nhiệm nào được thừa nhận hoặc chấp nhận đối với những vấn đề sau đây, không kể những vấn đề khác:
lỗi, lỗi đánh máy, giải thích sai, nghe sai, đọc sai, dịch sai, lỗi chính tả, lỗi đọc, lỗi giao dịch, sự cố kỹ thuật, lỗi đăng ký, lỗi kê khai, trường hợp bất khả kháng và/hoặc bất kỳ sai lầm/lỗi tương tự nào khác;
vi phạm các quy định của Nhà cung cấp;
các hành vi phạm tội;
lời khuyên, dưới bất kỳ hình thức nào, được đưa ra bởi Nhà cung cấp;
các hành động pháp lý và/hoặc các biện pháp khắc phục khác;
tổn thất hoặc thiệt hại mà Khách hoặc bên thứ ba có thể chịu do hệ quả của việc sử dụng Ứng dụng, nội dung của nó hoặc bất kỳ liên kết nào được đề nghị bởi Nhà cung cấp;
tổn thất hoặc thiệt hại mà Khách hoặc bên thứ ba có thể chịu do hệ quả của bất kỳ sự thay đổi, tạm ngưng hoặc gián đoạn nào của Ứng dụng;
việc sử dụng Ứng dụng hoặc nội dung của nó cho mục đích phạm tội bởi bất kỳ người nào, sử dụng những nhược điểm, thiếu sót hoặc bất kỳ yếu tố nào khác nằm ngoài tầm kiểu soát của Nhà cung cấp cho mục đích phạm tội;
bất kỳ việc sử dụng nào của Ứng dụng do một bên thứ ba truy cập vào khu vực riêng có yêu cầu đăng nhập và mật khẩu bằng cách sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu của Khách;
trong trường hợp có sự sai lệch trong các dịch vụ, chức năng và bất kỳ tính năng nào khác được cung cấp bởi Ứng dụng vì lý do virus hoặc lỗi có liên quan đến những thông số cấu hình Ứng dụng, bất kỳ thiệt hại, phí tổn, chi phí, tổn thất, hoặc khiếu nại theo sau các sai lệch đã nêu;
bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào từ phía nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà Khách đã ký hợp đồng với họ để có thể truy cập vào Ứng dụng. Trong trường hợp kiện tụng giữa nhà cung cấp dịch vụ Internet và Khách, Nhà cung cấp không thể là một phần của vụ kiện, và một vụ kiện như vậy sẽ không thể ảnh hưởng đến bản ĐKSD này; và
bất kỳ khiếu nại nào phát sinh như một hệ quả của những thiệt hại mà Khách phải chịu do nội dung của bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi một Khách khác hoặc một bên thứ ba khác không được ủy quyền bởi Nhà cung cấp trên Ứng dụng.
Chính sách Riêng tư
Trang web Flashscore.vn và những ứng dụng di động của nó (sau đây sẽ được gọi là 'Ứng dụng') tôn trọng sự riêng tư của tất cả các bên xem và sử dụng Ứng dụng, (sau đây sẽ được gọi là 'Khách'), và cam kết bảo vệ sự riêng tư của họ. Ứng dụng có thể thu thập và sử dụng 'Dữ liệu Cá nhân' (sẽ được định nghĩa dưới đây) có liên quan đến Khách để nhằm cung cấp cho họ những dịch vụ do Ứng dụng cung cấp và chỉ dành cho bất kỳ mục đích nào được quy định rõ dưới đây.
Chính sách Riêng tư này tuân theo Công ước quốc tế, và những luật pháp của Liên minh châu Âu bao gồm Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ liệu (Quy định (EU) 2016/679), như được thể hiện trong luật pháp Malta trong Luật Bảo vệ Dữ liệu (Chương 440 của bộ luật Malta), Quy định về Xử lý Dữ liệu Cá nhân (Lĩnh vực Thông tin Điện tử) (Thông tư 16 năm 2003 sửa đổi bổ sung), nó phù hợp với Khuyến nghị 2/2001 của Điều khoản 29 Bảo vệ Dữ liệu Bên hoạt động, được thông qua ngày 17 tháng Năm 2001, về các yêu cầu tối thiểu nhất định cho việc thu thập dữ liệu cá nhân trực tuyến và nó cũng thực hiện các quy tắc và tập quán hiện hành khác.
Nhà quản lý của việc thu thập và sử dụng dữ liệu từ Khách của Ứng dụng là Liversport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Cộng hòa Séc và cũng là người chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng này.
Có thể liên lạc với Nhà Quản lý Dữ liệu qua gdpr@livesport.eu.
Có thể liên lạc với Nhà cung cấp qua gdpr@livesportmedia.eu.
Mục đích của Văn bản này
Mục đích của Văn bản này là để:
quy định loại dữ liệu cá nhân mà Nhà quản lý sẽ thu thập từ bạn và việc chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của các bạn như thế nào;
nền tảng cho việc Nhà quản lý xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào;
cung cấp thông tin về việc Nhà quản lý sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào;
xác nhận trách nhiệm của Nhà quản lý theo quy định về bảo vệ dữ liệu trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và có trách nhiệm; và
thông báo cho bạn những quyền lợi của bạn về việc bảo vệ dữ liệu.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo một quy trình phù hợp và hợp pháp, tuân thủ những quy định hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu và Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ liệu EU 2016/679 (“GDPR”) sẽ có hiệu lực kể từ 25 tháng Năm 2018.
Thu thập Dữ liệu Cá nhân
Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được xác định trong bản Chính sách Riêng tư này, Ứng dụng không thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khi Khách chỉ đơn thuần mở Ứng dụng. Dù vậy, Ứng dụng có yêu cầu Khách cung cấp một vài Dữ liệu Cá nhân khi sử dụng các dịch vụ gia tăng hoặc dịch vụ nâng cao được cung cấp trên Ứng dụng sau khi đã đăng ký. Trong những trường hợp như vậy, Ứng dụng sẽ hỏi Khách về sự đồng thuận trước khi thu thập và sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Khách. Trong lúc đăng ký hoặc vào những thời điểm khác, Ứng dụng có thể yêu cầu Khách gửi tên đăng nhập (thường là một địa chỉ email) và mật khẩu.
Khách không có nghĩa vụ phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân của họ hoặc phải cho phép Dữ liệu Cá nhân của họ được thu thập bởi Ứng dụng. Dù vậy, với những Khách không đồng thuận với việc thu thập Dữ liệu Cá nhân, Ứng dụng có thể sẽ không cung cấp được toàn bộ những dịch vụ mà Ứng dụng đang cung cấp.
Mặc dù Khách có thể đã đồng ý cho phép Ứng dụng sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ, họ được quyền hủy bỏ sự đồng ý của họ sau đó với bất kỳ lý do nào bằng cách liên hệ với gdpr@livesport.eu. Trong trường hợp thu hồi sự đồng thuận, những dịch vụ gia tăng hoặc nâng cao sau khi đăng nhập được cung cấp bởi Ứng dụng sẽ không còn sử dụng được nữa.
Các quyền lợi của Bạn với vai trò là Chủ thể của Dữ liệu
Quyền truy cập
Khách có quyền yêu cầu Nhà quản lý (sẽ được định nghĩa dưới đây) cung cấp cho họ bằng văn bản thông tin những Dữ liệu Cá nhân nào của họ đã được thu thập và/hoặc sử dụng. Một yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản lên Nhà quản lý (sẽ được định nghĩa dưới đây).
Ứng dụng cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực phù hợp để liên tục cập nhật Dữ liệu Cá nhân đã thu thập. Tuy nhiên, Khách được khuyến khích nên thông báo cho Ứng dụng bất kỳ thay đổi nào trong những Dữ liệu Cá nhân của họ mà đang được lưu trữ bởi Ứng dụng.
Đính chính, Khóa hoặc Xóa Dữ liệu
Khách nếu cảm thấy bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của họ là không chính xác, có thể yêu cầu bằng văn bản Nhà quản lý để đính chính dữ liệu. Khách cũng có quyền yêu cầu Nhà quản lý khóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân riêng của họ nếu chúng đã được xử lý một cách không hợp pháp.
Quyền lợi đối với khách thể
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào qua gdpr@livesport.eu để yêu cầu chúng tôi không tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích marketing, ví dụ như nhận thông tin từ chúng tôi về những sự kiện sắp diễn ra, nhận tin tức và các ấn bản; và dữ liệu của bạn sẽ không được sử dụng cho những mục đích như vậy nữa.
Quyền rút lại sự đồng ý
Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận đối với văn bản này, và đối với thực tế sử dụng được trình bày ở đây, vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi email đến gdpr@livesport.eu. Điều này không ảnh hướng đến tính hợp pháp của việc sử dụng mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận trước khi nó bị thu hồi. Việc thu hồi của sự đồng thuận sẽ dẫn đến việc chúng tôi sẽ phải dừng dịch vụ của chúng tôi một cách lập tức.
Quyền đính chính
Bạn có quyền thực hiện đính chính đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào về bạn mà chúng tôi đã sử dụng, cập nhật bất kỳ dữ liệu nào đã lỗi thời và quyền hoàn chỉnh bản Dữ liệu Cá nhân nếu chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả việc sử dụng một tuyên bố bổ sung.
Quyền xóa
Bạn có quyền thực hiện xóa Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến bạn mà chúng tôi đang sở hữu khi dữ liệu cá nhân của bạn trở nên không cần thiết nữa khi:
bạn thu hồi sự đồng thuận cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần sử dụng nữa; hoặc
Dữ liệu Cá nhân của bạn đã bị sử dụng một cách không hợp pháp.
Quyền Hạn chế việc Xử lý
Bạn có quyền hạn chế các thao tác xử lý của chúng tôi khi:
bạn nghi ngờ sự chính xác của những Dữ liệu Cá nhân này, trong một khoảng thời gian đủ để chúng tôi xác nhận tính chính xác của những Dữ liệu Cá nhân đó;
việc xử lý của chúng tôi có khả năng không hợp pháp, và bạn không muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của mình và thay vì vậy yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng của nó;
chúng tôi không còn cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đã được xác định ở đây nữa, nhưng bạn cần chúng cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ những khiếu nại pháp lý; hoặc
bạn đã phản đối việc xử lý của chúng tôi và đang chờ xác minh liệu cơ sở pháp lý của những hoạt động xử lý của chúng tôi có vượt ra ngoài cơ sở pháp lý của bạn hay không.
Quyền Kiểm tra Dữ liệu
Kể từ ngày 25 tháng Năm 2018, bạn sẽ có quyền yêu cầu nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một định dạng có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy và chuyển những dữ liệu này đến một Nhà quản lý mới (theo định nghĩa trong Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ Liệu – GDPR).
Mục đích của việc thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân
Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi Ứng dụng sẽ được xử lý phù hợp với các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Chương 440 của Bộ luật Malta) và các pháp chế bổ sung được ban hành thấp hơn và chỉ được xử lý duy nhất cho các mục đích:
Liên lạc với Khách;
Gửi cho Khách mật khẩu mới tới tài khoản cá nhân riêng của họ;
Cung cấp bất kỳ dịch vụ nâng cao nào mà chúng có thể thiết lập Ứng dụng đến một mức độ mở rộng nào đó;
Nâng cao chất lượng nội dung được cung cấp bởi Ứng dụng;
Cung cấp cho Khách nội dung Ứng dụng và/hoặc thiết kế được cá nhân hóa.
Cơ sở pháp lý đối với việc xử lý
Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi mà bạn đã cung cấp sự đồng thuận hoặc đến một mức độ cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và/hoặc dành cho những mục đích đã thể hiện trong văn bản này.
Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào hoặc để thỏa mãn bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào theo pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện bào chữa cho những khiếu nại pháp lý hoặc để tuân theo yêu cầu của bất kỳ quan tòa, tòa án, hoặc nhà chức trách nào.
Marketing
Bạn sẽ nhận được những thông tin marketing từ chúng tôi nếu bạn đã yêu cầu những thông tin marketing đó từ chúng tôi bằng những thông tin chi tiết của bạn thông qua Ứng dụng và đã tham gia vào việc nhận những thông tin này.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích marketing mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng của bạn.
Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba
Nhà cung cấp không bán, trao đổi hoặc cho thuê hoặc tiết lộ bằng hình thức khác Dữ liệu Cá nhân thuộc về Khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của chủ thể. Dù vậy Dữ liệu Cá nhân có thể được tiết lộ cho bên thứ ba trong trường hợp Ứng dụng bị bán đi.
Điều nói trên không gây tổn hại gì cho bất kỳ ai giữ trách nhiệm pháp lý đối với Ứng dụng trong việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Khách cho các bên thứ ba.
Điều nói trên cũng không gây tổn hại gì cho việc tiết lộ mà nó hoàn toàn cần thiết như một phần của một hoặc những Mục đích của việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân. Trong trường hợp này Ứng dụng sẽ thỉnh cầu sự đồng ý một cách rõ ràng của Khách có liên quan trước.
Nhà cung cấp bảo lưu quyền cung cấp dữ liệu thống kê về Khách, doanh số, lưu lượng, và các thông tin thống kê khác liên quan đến Ứng dụng cho các bên thứ ba, tuy nhiên không được xác định danh tính bất kỳ một Khách cụ thể nào.
Các tập tin ghi chú
Để quản lý Ứng dụng tốt hơn và để thu thập lượng thông tin nhân khẩu rộng lớn của Khách cho việc sử dụng tổng hợp, Ứng dụng tự động ghi lại địa chỉ IP của tất cả Khách và các trang đã xem bởi riêng từng Khách.
Từ chối Cookie
"Cookie" là thông tin lưu trữ trong máy tính của Khách bởi một máy chủ web và được sử dụng để tùy biến dịch vụ web của họ. Ứng dụng sử dụng các cookie để lưu trữ thông tin về sự tương tác của Khách mà sau đó có thể cần để thực hiện một chức năng nào đó. Khách có thể chọn chặn cookie trong thiết lập của trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các chức năng mạng xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc sử dụng của bạn đối với trang của chúng tôi với những đối tác phân tích của Ứng dụng của chúng tôi, một số đối tác quảng cáo (một cách tự động hóa) và các kênh truyền thông mạng xã hội (chỉ khi bạn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội). Vui lòng xem chi tiết ở đây.
Tuyên bố này cần được hiểu theo hướng đồng thuận với Chính sách Cookie của chúng tôi và bất kỳ Thông báo Riêng tư nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp đặc biệt khi mà chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân về bạn mà bạn đã được thông tin đầy đủ về phương thức và lý do vì sao chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Lưu thiết lập
Việc chuyển Dữ liệu Cá nhân cho Nước thứ Ba
Nhà quản lý không chuyển bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu và, nếu điều đó là bắt buộc, đầu tiên Nhà quản lý sẽ phải đảm bảo rằng những tiêu chuẩn an toàn phù hợp sẽ được áp dụng để chắc chắn rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ một cách đầy đủ.
Bảo mật
Ứng dụng và Nhà quản lý đã áp dụng nhiều biện pháp, cả kỹ thuật lẫn tổ chức, để giúp bảo vệ sự trao đổi thông tin chống lại sự phá hoại, tổn thất, lạm dụng và sự sửa đổi đối với Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập và sử dụng (bao gồm việc kiểm soát rằng bất kỳ sự trao đổi dữ liệu nào cũng được bảo vệ) thông qua giao tiếp đã được bảo vệ giữa thiết bị của Khách và các máy chủ của Nhà cung cấp “HTTPS”. Ngoài ra, tất cả mật khẩu bạn đã thiết lập đều được lưu trữ sử dụng chuẩn mã hóa Bcrypt. Mặc dù có những nỗ lực này, Nhà cung cấp không thể đảm bảo rằng những sự việc như thế sẽ không xảy ra.
Thời hạn lưu giữ Dữ liệu Cá nhân
Dữ liệu Cá nhân sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng những mục đích mà chúng được thu thập để phục vụ. Trong trường hợp tài khoản người dùng không hoạt động trong một (1) năm, tất cả Dữ liệu Cá nhân của người dùng sẽ bị xóa.
Trang web/ứng dụng của bên thứ Ba
Trang web/ứng dụng của bên thứ ba không được bao hàm trong bản Chính sách Riêng tư này. Ứng dụng cung cấp đường dẫn đến những trang khác vì sự thuận tiện của Khách. Ứng dụng không chịu trách nhiệm đối với nội dung hiển thị trên trang web/ứng dụng của bên thứ ba và các cách thức mà họ áp dụng để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bất kỳ một trang web nào khác mà Khách truy cập từ Ứng dụng có thể không có một Chính sách Riêng tư đầy đủ.
Sự chấp thuận Chính sách Riêng tư
Sự đồng ý của Khách về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ bởi Ứng dụng và Nhà quản lý là chủ thể của Chính sách Riêng tư thiết lập ở trên. Khách được khuyến nghị nên đọc Chính sách Riêng tư thường xuyên để làm quen với các quy định và điều khoản ở đây và với bất kỳ bổ sung nào có thể được Ứng dụng thực hiện vào một lúc nào đó.
Nhà cung cấp
Nhà cung cấp là công ty TNHH Liversport Media Ltd, một công ty được đăng ký đầy đủ theo luật pháp Malta vào ngày 22 tháng Mười Một 2011 với mã số đăng ký C 54555, và có địa chỉ đăng ký tại CMS House, tầng Một, đường St. Peter's, San Gwann, SGN 2310, Malta. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email đến info@livesportmedia.eu.
Phiên bản và thời hiệu của ĐKSD
Văn bản này phiên bản 2 được cập nhật lần gần nhất vào 25.5.2018 (FS.VN-ToU-20180525-2)